Naziv projekta:

Internacionalizacija inovativnih industrijskih tiskača i Print&Shape proizvoda na globalnom tržištu- Azonprinter d.o.o.

Kratki opis projekta:

Ovim projektom želimo internacionalizirati poslove i to provedbom planirane marketinške strategije koja se sastoji od proaktivnih nastupa na ciljanim tržištima, posebno na najznačajnijim konferencijamai sajmovima.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Povećati sposobnost tvrtke u predstavljanju inovativnih proizvoda na globalnom tržištu što će dovesti do jačanja pozicije na postojećim tržištima, ulazak u nova geografska tržišta te u nove niše s novim Print & Shape proizvodom, a rezultat će biti povećanje prihoda i izvoza, ugovaranjem novih inozemnih poslova.

Ukupna vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.280.507,56 kuna.
Ukupni prihvatljivi troškovi se određuju na 939.176,51kn a projekat je sufinanciran u iznosu od 798.299,94 kn .

Razdoblje provedbe projekta:
01.02.2018. -01.09.2019. godine

Kontakt osoba za više informacija:
Mladen Roško – mladen@azonprinter.com

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite:

http://www.strukturnifondovi.hr

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.:
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/