Naziv projekta:

„Globalna komercijalizacija Print&shape inovativnog uređaja za tisak i lasersko rezanje “, šifra projekta: KK.03.2.2.02.0008

Kratki opis projekta:

Ovim projektom želimo prilagoditi postojeći proizvod Print&Shape integracijom dodatnih funkcionalnosti kako bismo maksimizirali komercijalne potencijale, ali i osigurati održivost i mogućnost komercijalizacije proizvoda Print&Shape kroz prilagodbu i inoviranje vlastitih internih procesa u tvrtki.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Povećati sposobnost tvrtke u predstavljanju inovativnih proizvoda na globalnom tržištu što će dovesti do jačanja pozicije na postojećim tržištima, ulazak u nova geografska tržišta te u nove niše s novim Print & Shape proizvodom, a rezultat će biti povećanje prihoda i izvoza, ugovaranjem novih inozemnih poslova.

Ukupna vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta iznosi  4.491.588,85 kuna.
Ukupni prihvatljivi troškovi se određuju na 3.133.990,57kn a projekat je sufinanciran u iznosu od 1.626.108,78 kn .

Razdoblje provedbe projekta:

27.07.2018. -01.09.2020. godine

Kontakt osoba za više informacija:
Mladen Roško – mladen@azonprinter.com

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite:

http://www.strukturnifondovi.hr

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.:
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/