Nabava sustava za automatsku dijagnostiku Smart tiskača / Tender for automatic diagnostic tools for Smart printer

   
Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi / Contracting authority within the meaning of the Public Procurement Act: DA
Broj ugovora / Contract Number: KK.03.2.2.02.0008
OIB tvrtke ili organizacije / Company or Organization Indentification number : 76288894727
Naziv projekta / Project name : Globalna komercijalizacija Print&shape inovativnog uređaja za tisak i laserskog rezanja
Naziv tvrtke ili organizacije / Company or organization name: Azonprinter d.o.o.
Osoba za kontakt / Contact Person : Nenad Fintić
Lokacija / Location : Zagorska 2, Zagreb
Kontakt telefon / Phone Contact: 01 4618 003
Email : nenad@azonprinter.com
Vrsta nabave / Type of procurement : Usluge
Datum objave / Date of publication : 30.1.2019
Rok za dostavu ponuda / Offer deadline : Zatvoreno / Closed
Kratak opis nabave / Brief description of procurement : Automatska dijagnostika Smart tiskača  / Automatic diagnostic tools for Smart printer
Priloženi dokumenti / Attached Documents :  
Notification on Procurement
Procurement Documentation