Project 1

Provedba EU projekta U sklopu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 potpisali smo ugovor za projekt „ Jačanje konkurentnosti ulaganjem u povećanje kapaciteta i optimizaciju procesa proizvodnje UV plošnih tiskača „ Ukupna vrijednost projekta iznosi 693.258,00 kuna, a projekat je sufinanciran u iznosu od 300.000kuna . Projekat je započeo s provedbom 01.10.2017. , dok se završetak očekuje do 21.08.2018. godine . Projekat se sastoji od :        1. Ulaganje u opremu za povećanje internih kapaciteta proizvodnje UV plošnih tiskača        2. Ulaganje u softver za automatizirano upravljanje proizvodnim procesom i edukacija Cilj projekta: Jačanjem konkurentnosti povećanjem kapaciteta proizvodnje UV plošnih tiskača kroz interno zaokruženi i optimizirani proizvodni proces , što će povećati prihode i izvoz i smanjiti direktne troškove proizvodnje . „Projekat je sufinancirala Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih  fondova „ Kontakt osoba vezana za provedbu projekta : Aleksandra Kovačić . Više informacija na linku: http://www.strukturnifondovi.hr/

Project 2

Provedba EU projekta U sklopu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 potpisali smo ugovor za projekt „ Internacionalizacija inovativnih industrijskih tiskača i Print&shap proizvoda na globalnom tržištu „ Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.280.507,56 kuna. Ukupni prihvatljivi troškovi se određuju na 939.176,51kn a projekat je sufinanciran u iznosu od 798.299,94 kn . Projekat je započeo s provedbom 01.02.2018. , dok se završetak očekuje do 01.09.2019. godine . Ovim projektom želimo internacionalizirati poslove i to provedbom planirane marketinške strategije koja se sastoji od proaktivnih nastupa na ciljanim tržištima, posebno na najznačajnijim konferencijamai sajmovima Cilj projekta Povećati sposobnost tvrtke u predstavljanju inovativnih proizvoda na globalnom tržištu što će dovesti do jačanja pozicije na postojećim tržištima, ulazak u nova geografska tržišta te u nove niše s novim Print & Shape proizvodom, a rezultat će biti povećanje prihoda i izvoza, ugovaranjem novih inozemnih poslova. „Projekat je sufinancirala Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih  fondova „ Kontakt osoba vezana za provedbu projekta : Aleksandra Kovačić . Više informacija na linku: http://www.strukturnifondovi.hr/

Project 3